Disclaimer

EvoSwitch heeft de informatie op deze website met zorg samengesteld, maar kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de correctheid of compleetheid. EvoSwitch geeft geen garanties of verklaringen – noch impliciet, noch expliciet – over de mate waarin de informatie op deze website en de pagina’s waarnaar wordt verwezen eerlijk, correct of compleet is. EvoSwitch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van de toegang tot of het gebruik van deze website. Ook kunnen we niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert.

Intellectueel eigendom

Alle informatie die wordt vertoond op deze website – waaronder tekst, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen en logo’s – is eigendom van of gelicenseerd door EvoSwitch en wordt beschermd door merkenrecht en intellectueel eigendomsrecht. De intellectuele eigendomsrechten zijn op geen enkele wijze overdraagbaar op personen of rechtspersonen die de website bezoeken. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de inhoud van de website zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EvoSwitch te kopiëren, distribueren, verspreiden, of tegen betaling ter beschikking te stellen aan derde partijen.