Maatschappelijk bewustzijn en duurzaamheid

EvoSwitch is actief in diverse organisaties om op de hoogte te blijven van de laatste innovaties en reguleringen binnen onze branche. Met lidmaatschappen van organisaties als The GreenIT, Climate Neutral Group en de EU Code of Conduct proberen wij onze werknemers en klanten maatschappelijk bewust te maken van zaken als energiebesparing en het benutten van de economische mogelijkheden van de lokale IT-sector.

image description

The Climate Neutral Group

The Climate Neutral Group helpt bedrijven klimaatneutraal te worden door hun carbon footprint te berekenen. Op basis daarvan geven ze advies over het verminderen van CO2-uitstoot en het compenseren van het deel dat niet gereduceerd kan worden. Deze benadering van CO2-management stelt bedrijven in staat hun bedrijfskosten te verlagen en tegelijkertijd bij te dragen aan een beter milieu.

image description

The Green Grid

The Green Grid is een wereldwijd consortium van IT-bedrijven en –professionals die de energiezuinigheid van datacenters en zakelijke IT-infrastructuur over de hele wereld willen verbeteren. Om deze doelen te bereiken, zet de organisatie zich in om wereldwijde branche-initiatieven bijeen te brengen en te standaardiseren tot een set gemeenschappelijke statistieken, processen en nieuwe technologieën.

image description

Dutch Datacenter Association

De Dutch Datacenter Association brengt de toonaangevende datacenters in Nederland samen om de economische groei in de branche te stimuleren en de rol van datacenters onder de aandacht te brengen in de Nederlandse maatschappij. De Dutch Datacenter Association vertegenwoordigt de succesvolle Nederlandse datacenter sector, het fundament van onze online economie en Europa’s Digital Mainport: de Digital Gateway to Europe. EvoSwitch heeft een zetel in de raad van bestuur van de Dutch Datacenter Association.

image description

The Northern Virginia Tech Council

The Northern Virginia Tech Council (NVTC) is de lidmaatschaps- en handelsvereniging voor de technologiesector in Noord-Vriginia. Als de grootste technologieraad in de VS bedient de NVTC zo’n duizend bedrijven en organisaties, waaronder bedrijven uit elke tak van de technologie-industrie, service providers, universiteiten, ambassades, non-profit organisaties en overheidsinstanties. Via de aangesloten bedrijven vertegenwoordigt de NVTC ongeveer 300.000 werknemers uit de regio.

image description

GreenIT

Het GreenIT consortium ondersteunt nationale en internationale initiatieven om de IT-sector te vergroenen. GreenIT streeft naar een significante verbetering van energiezuinigheid, en wil tegelijkertijd het innovatieve en economische potentieel van de ICT-sector in de regio versterken.

image description

Nederland ICT

Nederland ICT is de handelsorganisatie van meer dan 500 IT-, telecom-, kantoor- en internetbedrijven in Nederland. De vereniging vertegenwoordigt een bedrijfsgemeenschap met bijna €30 miljard aan omzet en meer dan 250.000 werknemers. Dit maakt Nederland ICT de belangrijkste belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de Nederlandse ICT- en kantoorsector. De activiteiten van de organisatie zijn onderverdeeld in drie hoofdprogramma’s: Business Promotion & Applications, People & Talent en Knowledge & Skills.

image description

Present Your Startup

Present Your Startup is een stimuleringsprogramma en succesvol pitch-evenement. Het platform koppelt startups aan kapitaal door evenementen te organiseren, en door startups te adviseren en te helpen bij het vinden van passende financiering. Present Your Startup Foundation is geïnspireerd op de tv-programma’s Dragon’s Den en Shark Tank, maar het idee erachter is compleet nieuw en innovatief. In 2014 werd het eerste pitch event georganiseerd onder de naam HarlemValley. Na een tweede succesvolle editie werd in 2016 besloten verder te gaan onder de naam Present Your Startup.

image description

Data Center Pulse

Data Center Pulse (DCP) is een groeiende non-profit datacenter community gebaseerd op het delen van best practices van het exclusieve ledenbestand. De organisatie is in 2008 opgericht en groeide snel uit tot een ontmoetingspunt voor operators en influencers in de explosief groeiende datacenter-branche. De missie van DCP is om eindgebruikers in staat te stellen informatie te delen en de industrie te beïnvloeden door best practices en next generation solutions te definiëren, over te nemen en te stimuleren. De leden van DCP zijn de mensen die de producten en diensten namens de datacenters inkopen, evalueren en aanbevelen. Ze vertegenwoordigen miljarden dollars aan jaarlijkse uitgaven en zijn een belangrijke motor voor de IT-industrie.

image description

EU Data Center Code of Conduct

De EU gedragscode voor datacenters is een initiatief van het gezamenlijke onderzoekscentrum van de Europese Commissie. De gedragscode voorziet in richtlijnen, aanbevelingen en voorbeelden van best practices die moeten leiden tot een vermindering van het energieverbruik van Europese datacenters tot wel 20%. Het belangrijkste doel van de gedragscode is datacenter operators aan te moedigen het energieverbruik te verminderen, zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties van deze faciliteiten.

image description

Amsterdam Economic Board

De missie van de Amsterdam Economic Board is het op een duurzame manier bevorderen van de welvaart en het welbevinden in de regio Groot-Amsterdam. Om dit doel te bereiken, werkt de raad samen met de zakenwereld, de overheid en kennisinstituten, waarbij de meeste aandacht uitgaat naar samenwerking, innovatie en groei.

De Amsterdam Economic Board streeft ernaar de Amsterdam Metroplitan Area (AMA) in 2025 te laten behoren tot de top-3 van innovatieve regio’s in Europa. Dit doel kan worden gerealiseerd door creatieve oplossingen voor stedelijke uitdagingen te bedenken, die ten goede komen aan de leefbaarheid van de regio.